Visar 1–24 av 51 resultat

Konayuki Damascus CR-303 RS Effiler

8 125 kr 8 125 kr

Konayuki YSB 7,0 klipp sax

6 250 kr 6 250 kr

Konayuki YM 6´0 klipp sax

6 250 kr 6 250 kr

Konayuki YM 5´5 klipp sax

6 250 kr 6 250 kr

Konayuki NY 6,0 Light

4 375 kr 4 375 kr

Konayuki NY 5,5 light

4 375 kr 4 375 kr

Matsuzaki 1898 600F Klippsax

11 250 kr 11 250 kr

Matsuzaki 1898 650 F Klippsax

11 500 kr 11 500 kr

Matsuzaki VDS 500D

7 080 kr 7 080 kr

Matsuzaki LVDS 550 D

10 800 kr

Matsuzaki MWQ Daruma 625

9 500 kr

Matsuzaki LVSB 550

8 736 kr 8 700 kr

Matsuzaki LVS 500

7 420 kr 7 420 kr

Matsuzaki SLB 550 D

7 750 kr

Matsuzaki MWQ Daruma 575

8 875 kr

Matsuzaki VDS 550 D Klippsax

6 375 kr

Matsuzaki VDS 600 D Klippsax

8 100 kr 8 100 kr

Matsuzaki VS 600 D klippsax

7 060 kr 7 060 kr

Matsuzaki MWQ 600 Klippsax

10 250 kr

Matsuzaki MANTIS 88 cut R M-SAX

14 250 kr 14 250 kr

Matsuzaki EDS 550 D Klippsax

6 250 kr

Matsuzaki MEDS 600 D M-SAX

7 000 kr

Matsuzaki MLDS 600 D Klippsax

9 250 kr 9 250 kr

Matsuzaki MLDS 550 D Klippsax

9 000 kr 9 000 kr